Zahájení školního roku 2022/2023

Studenti nastupující do prvního ročníku zahájí školní rok 2022/23 ve čtvrtek 1. 9. 2022 podle následujícího rozpisu:

8.00 hod. – studenti z Ukrajiny (uč. č.15)

9.00 – 11.00 hod. H1A (uč. č.15) 

9. – 11.00 hod. OA1 (uč. č.11)

Ostatní studenti zahajují školní rok v 9.00 hod. ve svých kmenových třídách.

H2A (uč. č. 9)

OA2 (uč. č. 20) – poté společný odjezd na adaptační kurz do Ostružné

OA3 (uč. č. 10)

Praxe: H3A, H4A, OA4 (do 16.9.)