Třídní výlet a odborná exkurze v Praze studentů OA2

Třídní výlet a odborná exkurze v Praze studentů OA2

Závěr roku je již tradičně věnován třídním výletům, kdy se studenti sbližují jak mezi sebou samými, tak i s učiteli. Proto se studenti 2. ročníku oboru Obchodní akademie zúčastnili výletu spojeného s odbornými exkurzemi v Praze.

První den jsme navštívili budovu Národního divadla, kde jsme si krátce vyposlechli jeho historii a poté si prohlédli jeviště, hlediště a foyer. Ve sklepení jsme mohli vidět základní kameny divadla z celé ČR a po točitých schodech jsme vystoupali až na střechu, odkud byl krásný výhled na Pražský hrad a Karlův most. Po obědě jsme se nalodili na výletní loď a absolvovali hodinovou plavbu po Vltavě.

Druhý den jsme navštívili Českou národní banku, Pražský hrad a Karlův most. Večerní program jsme zakončili exkurzí Vysoké školy ekonomické, kterou nás provázel Ing. Radim Sršeň, Ph.D., starosta, politik a vysokoškolský učitel.

Třetí den jsme měli naplánovanou exkurzi do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde nás přijal předseda poslaneckého klubu STAN Mgr. Jan Farský. Studentům bylo nabídnuto zasednout do lavic vlády či politických stran a hnutí. Okamžitě se rozmístili a zaposlouchali se do slov pana předsedy. Během prohlídky Poslanecké sněmovny jsme zavítali do novinářského atria, kde se pravidelně konají tiskové konference a na chvíli se stali významnými českými politiky.

Studenti si třídní výlet spojený s četnými exkurzemi velmi užili a již se těší na další.

Ing. Jana Paulová, třídní učitelka a Ing. Zuzana Vidláková, učitelka odborných předmětů