Studenti HŠVP a OA mají ,,Našlápnuto“

Dne 14. 10. 2021 proběhla na naší škole beseda se zástupcem platformy PositivJe panem Kamilem Kavkou a zástupci studentů-podnikatelů, kteří představili studentům program „Našlápnuto“, zaměřený na podporu podnikavosti zejména u mladých lidí, kteří mají nápad, chtěli by ho uplatnit v praxi a současně tím podpořili region, ve kterém žijí. V rámci této platformy, která je zaštítěna Olomouckým krajem mohou získat pro realizaci svého nápadu metodickou, technickou popř. i  finanční podporu.

Mgr. Alena Ozsvaldová