Sportovní akce ve školním roce 2018/19

V TEV ve školním roce 2018-2019 se naši studenti pravidelně zúčastňovali sportovních akcí pořádaných AŠSK pod záštitou SVČ Jeseník. Postupně jsme se účastnili v září soutěží v kopané a atletice, následoval v říjnu přespolní běh, košíková a florbal. Konec roku završila účast na tradiční Vánoční laťce ve skoku vysokém. V lednu a únoru jsme se účastnili postupně turnajů v sálové kopané, opět ve florbale a ve šplhu. V únoru se konal pro zájemce lyžařský výcvik. V březnu se konalo okresní kolo v odbíjené a poslední akcí byla střelba se vzduchovky, a to v měsíci květnu. Ve všech soutěžích mimo kopané jsme obsazovali chlapecké i dívčí kategorie.

Ve všech těchto soutěžích jsme celkem získali 15 medailových míst a tři čtvrtá místa. První místo jsme získali 3krát, druhé 5krát a třetí 7krát.