ŠP – schůzka 02.10.2019

     SCHŮZKA  ŠKOLNÍHO PARLAMENTU –  02.10.2019

SCHŮZKY SE ZÚČASTNILI : ŘŠ,ZŘ,VP,MŠP, zástupci tříd OA1,H1A,OA2,H2AOA3,H3A,H4A

Byly projednány tyto body programu:

 • Dovybavení školního klubu

/ návrhy žáků – jsou k dispozici finance/

 • Frekvence setkávání zástupců ŠP

/ v návaznosti na jesenickou studentskou rada 1x za dva měsíce/

 • Volba předsedy a místopředsedy ŠP
 • Volba 2 zástupců a 2 náhradníků do studentské rady

/proběhne příští týden/

 • Informace ze setkání jesenické studentské rady – plán akcí, návrhy
 • Otevření školního klubu /od listopadu 2019/

/budou stanovena pravidla fungování a otevírací doba – náměty , dobrovolníci- služby?/

 

 • PŘIPOMÍNKY, NÁVRHY ZÁSTUPCŮ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD
 • Návrh na změnu provozu školní kavárny – zůstane zachována současná varianta
 • Návrh na zřízení jídelního automatu – v minulosti se neosvědčil, byl ztrátový

Bude projednáno náhradní řešení- dodávka a prodej obložených baget do kavárny

 • Požadavek na dodání zrcadel do tříd – odsouhlaseno
 • Chybějící klíč na toaletách v nové budově /nejdou zamykat/ – vyřeší pan školník
 • Nedostatečný signál WIFI v některých třídách, nefunkčnost systému– na odstranění závady se pracuje ve spolupráci s technikem
 • Učebna č. 16 – nefunkční notebook
 • Připomínky 2. a3. ročníku na nevhodnou skladbu rozvrhu v souvislosti s obědovou pauzou a následným přesunutím do TV – bude dle možnosti řešeno v souvislosti s novým rozvrhem
 • Personální problémy při praxi ve Vile Regenhart – projedná ŘS s vedením zařízení
 • Možnost opustit školy během velké přestávky – zamítnuto
 • Otázka kouření v okolí školy – nejbližší místo v parku za školou /dodán koš od TS/
 • Požadavek studentů na zorganizování školního poznávacího zájezdu