Soutěž „státní zkouška nanečisto“

Dne 26. února 2019 v 9 hod. dopoledne se na učebně č. 4 konala soutěž „Státní zkouška z psaní na klávesnici nanečisto“ pro 3. a 4. ročník oboru Obchodní akademie a oboru Hotelnictví a cestovní ruch. Organizaci této soutěže měla na svědomí studentka čtvrtého ročníku oboru Obchodní akademie Eva Gavlasová. Organizace, provedení a zhodnocení bylo součástí její praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů.

Soutěže se zúčastnili pouze studenti oboru Obchodní akademie, a to v počtu 22 studentů, z čehož 8 bylo ze čtvrtého ročníku a 14 ze třetího ročníku. Soutěže se neúčastnili ti, kteří již složili Státní zkoušku z psaní na klávesnici, což je 8 studentů ze třídy OA4. Soutěž trvala 100 minut čistého času. Studenti měli za úkol opsat text za 10 minut s minimálním počtem čistých úhozů 200 za minutu, dále vypracovat tabulku dle zadání a napsat obchodní korespondenci za 90 minut.

Výsledky OA3:

první místo Libuše Jatiová
druhé místo Pavlína Tučková
třetí místo Natálie Nevrklová

Výsledky OA4:

první místo Veronika Kholová
druhé místo Jolana Růžičková
třetí místo Lukáš Kocúr

Všem zúčastněným moc děkuji a gratuluji k dosaženým výsledkům. Poděkování patří i studentce Evě Gavlasové za zvládnutí celé organizace státní zkoušky nanečisto.

Ing. Zuzana Vidláková
učitelka odborných předmětů