První rok úspěšné realizace společného projektu

První rok úspěšné realizace společného projektu

V lednu 2018 byla zahájena realizace projektu Hotelové školy a Obchodní akademie v Jeseníku, střední školy Zespol Škol Zawodovych v Opole a městem Opole se zaměřením na zlepšení postavení osob vstupujících na trh práce, zejména na jejich odbornou přípravu. Projekt č. CZ.11.3.119/0.0/0.0./16-022/0001159 pod názvem „Společnou přípravou na česko–polský trh práce“. Cílem je zvýšení prostupnosti pracovního trhu pro české a polské absolventy oborů hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu na obou stranách hranice.

Během celého roku 2018 dvacet vybraných žáků 2. ročníku z české školy a dvacet polských žáků absolvovalo velmi zajímavé kurzy, vedené přímo odborníky z praxe – týdenní kurz polského a českého jazyka, kurz carvingu, polské a české kuchyně, kurz barmanský, sommeliérský, baristický a jako poslední kurz animátora CR, wellness a kurz relaxačních technik. Své nově nabyté dovednosti si někteří žáci vyzkoušeli již v říjnu při účasti na mezinárodní barmanské a baristické soutěži Lázeňský pohár, který již několik let pořádá naše škola. Účastníci na závěr každého kurzu obdrželi skripta, zajímavé receptury a další materiály od jednotlivých lektorů. A samozřejmě také pro ně to nejcennější, certifikáty s mezinárodní platností. Výměna zkušeností, získání nových odborných dovedností prostřednictvím kurzů bude zakončena v únoru 2019 dvoutýdenní praxí 40 žáků v hotelích a zařízeních cestovního ruchu v obou regionech.

Na tento projekt byla z Evropského fondu pro regionální rozvoj schválena částka 452 457, 89 Eur, která bude využita i na rekonstrukci, modernizaci a vybavení odborných učeben obou partnerských škol. Jelikož se jedná o projekt na 4 roky, v lednu 2019 začneme s výběrem dalších 40 žáků na obou partnerských školách.

Mgr.Jarmila Koryťáková