Nástavba

Studijní obor 65-41-L/01 Gastronomie SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ

Vstupní předpoklady žáků :
– výuční list v oboru Kuchař-číšník

Délka a forma studia : 
– 2 roky denní studium
– 3 roky studium při zaměstnání

Charakteristika oboru :
Studijní obor 65-41-L/01 Gastronomie Společné stravování je koncipován jako monotypní obor. Rozšiřuje a prohlubuje všeobecné a odborné vzdělání získané ve tříletých učebních oborech z oblasti gastronomie a hotelnictví.

Uplatnění absolventa :
Absolvent studijního oboru 65-41-L/01 Společné stravování se uplatní ve všech typech provozů především ve funkcích provozních pracovníků stravování a ubytování, dále ve středním managementu, nebo jako samostatní podnikatelé v oblasti pohostinství, ubytovacích služeb a dalších služeb.