Předvánoční besedy

Předvánoční besedy

V posledním týdnu před Vánoci jsme pro studenty přichystali 2 besedy. První z nich se týkala putování do Santiaga de Compostela. Se svými zážitky z letní pěší  pouti nás seznámila studentka H4A Martina Terezie Bártová. Druhá beseda proběhla o den později. Věnovala se aktuálnímu tématu Kyberprostor. O jeho výhodách, ale i rizicích se studenty diskutoval lektor Bc. Přemysl Šeděnka. Děkujeme oběma přednášejícím za zajímavé informace a společně strávený čas.
MVDr. Jana Pillichová, metodik prevence