Oznámení všem žákům a rodičům

Od pondělí 11. 9. 2023 započnou stavební práce – sanace – v přízemních prostorách staré budovy naší školy. Tyto práce s sebou přinesou jistá omezení jako je hlučnější prostředí, omezení využívání celého prostoru školy, nepoužívání šaten atd. Obsah výuky zůstane nedotčen. Sanaci organizuje a zajišťuje Olomoucký kraj. Předpokládané ukončení prací a předání je v lednu 2024.

Žáci a všichni zaměstnanci školy budou proškoleni ohledně bezpečného chování v průběhu akce.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy