Organizace a kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/22

Podrobné informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/22 najdete Pro uchazeče.