Organizace a kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/21 (Regulamin rekrutacji dla kandydatów z Polski w roku szkolnym 2020/21)

V sekci Přijímací řízení najdete nově dokument, který shrnuje kritéria pro přijetí uchazečů a termíny přijímacích zkoušek.