Opravný termín maturitní zkoušky

6. září 2021 se bude konat opravná maturitní zkouška (ústní profilová).
Zahájení:  9.30 hod. učebna č. 15  (3 žáci)