Odborná praxe studentů 1. a 2. ročníku

Od 3. května 2021 budou žáci 1. a 2. ročníku oboru Hotelnictví vykonávat odbornou praxi. Praxe bude probíhat v odborných učebnách školy v termínu 3.- 7. 5. 2021. Tato praxe je určena pro žáky, kteří nemají dohodnutou praxi individuálně. Další informace budou žákům poskytnuty prostřednictvím vedoucího učitele odborných praxí p. I. Prokopa a prostřednictvím třídních učitelů.