Kurz animace a wellness v Opole a kurz baristický a sommeliérský v Jeseníku

V rámci česko–polského projektu „Společnou přípravou na česko–polský trh práce CZ.11.3.119/0.0./0.0./16-022/0001159“ se ve dnech 8. 4. – 12. 4. 2019 uskutečnil na partnerské škole ZSZ 4 im. Bronisława Koraszewskiego v Opole kurz animace a wellness pro skupinu 10 studentů naší školy.

Studenti se během kurzu seznámili s náplní práce animátora, vyzkoušeli si hry a zábavu ve skupinách, praktikovali některé techniky fitness (stretching, body ball, joga,…), naučili se základům práce s hudbou, osvojili si správnou techniku kroků v lekci fitness a sestavili si vlastní taneční sestavu.

Ve stejném termínu proběhl také kurz baristický a sommelierský pro polské studenty na naší škole.