Krajské kolo soutěže v angličtině

Krajské kolo soutěže v angličtině

Ve čtvrtek 7. 3. 2019 se v na Střední odborné škole v Šumperku konalo krajské kolo soutěže v anglickém jazyce pro odborné školy.  Do této soutěže se mezi nejlepší studenty Olomouckého kraje probojovali studenti Michal Schromm a Jan Follner, oba ze třídy OA2. Jan Follner je zároveň vítězem okresního kola.
Tato náročná soutěž se skládá z poslechového subtestu, práce s texty na úrovni B2, řešení situace ve dvojicích a rozhovoru na vylosované téma s rodilým mluvčím.
Soutěže se zúčastnilo 50 soutěžících z celého Olomouckého kraje. Naši studenti v těžké konkurenci rozhodně obstáli. Michal se umístil na krásném 6. místě a Honza na místě 31.
Studentům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu.