Informace pro uchazeče, kteří podali přihlášku do 2. kola přijímacího řízení

Vážení uchazeči, Vámi podané přihlášky do 2. kola přijímacího řízení jsme přijali a zaregistrovali.

Váš výsledek příjímacího řízení najdete na webu školy (a zároveň u vstupu do školy) do pátku 20.5. pod přiděleným identifikačním číslem, které Vám bude sděleno počátkem příštího týdne (emailem, popř. telefonicky).