Exkurze Finančního úřadu v Jeseníku

Exkurze Finančního úřadu v Jeseníku

V pátek 22. června 2018 jsme se studenty 2. ročníku oboru Obchodní akademie navštívili Finanční úřad v Jeseníku. Exkurzi zahájil pan ředitel Ing. Petr Kadláč v zasedací místnosti úřadu. Úvodem studentům přiblížil historii této státní instituce a seznámil je se základními agendami a postupy při správě daní. Dále v prezentaci pokračovali vedoucí jednotlivých oddělení, jmenovitě Ing. Pňáčková, Ing. Hausner, Ing. Matějíček, Ing. Mirčevský a Ing. Toušek, kteří blíže pohovořili o jednotlivých náplních svého úseku. Závěrem si studenti zkusili vyplnit daňové přiznání týkající se majetkové daně – konkrétně daň z nemovitých věcí (bytová jednotka). Poté se studenti rozdělili do třech skupin a za přítomnosti vedoucích se konala prohlídka budovy Finančního úřadu.

Děkujeme všem výše uvedeným za výbornou přípravu exkurze, ochotu a snahu přiblížit nám tuto státní instituci a také za možnost další spolupráce. Aktuálně se vedou jednání o vykonávání odborné praxe našich studentů.

Ing. Jana Paulová, učitelka odborných předmětů