Den pramenů 2019

Ve čtvrtek 9. 5. 2019 se ve Smetanových sadech konalo slavnostní zahájení lázeňské sezóny v Jeseníku. Letošní novinkou byla výzva k zapojení žáků základních i středních škol. Každá škola dostala přidělen 1 pramen, který si mohla vyzdobit podle své fantazie. Naše škola dostala úkol vyzdobit pramen u pomníku Vincenze Priessnitze. Zapojily se žákyně třídy H2B. Blízko pramene připravily tyto žákyně také informační panel na téma „Pět pilířů Priessnitzovy terapie“. Současně se do této akce zapojily také žákyně třídy OA2, které měly na starost informační stánek s propagačními materiály města. Děkujeme všem žákyním za reprezentaci školy a za jejich ochotu účastnit  se akce i přes  nepřízeň počasí.

MVDr. Jana Pillichová, koordinátor EVVO