Besedy FINANČNÍ GRAMOTNOST

V rámci projektu „Jesenicko proti dluhům II“ se ve dnech 22. a 24. března 2022 uskutečnily besedy pro 3. a 4. ročníky HŠ i OA na témata z oblasti finanční gramotnosti. Tyto besedy nám nabídla paní ředitelka Střediska rozvoje sociálních služeb, o.p.s.  – Bc. Lenka Tichavská.

Lektorka interaktivních besed paní Mgr. Tamara Koudelová žáky poutavě seznámila, jak se správně starat o rodinné finance, jak správně financovat bydlení, jak si tvořit rezervy do budoucna a zodpověděla hodně dalších otázek žáků.

M. Sedlářová