Beseda – hospodaření domácností

Dne 28. května 2019 se žáci 3. ročníků zúčastnili besedy z oblasti finanční gramotnosti na téma HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTÍ.

Finanční poradkyně Mgr. T. Koudelová zajímavým a hlavně srozumitelným způsobem včetně různých příkladů z praxe vysvětlila výhody a nevýhody různých finančních produktů nabízených v současnosti domácnostem, vysvětlila, jak optimálním způsobem rozdělit své příjmy, jak tvořit rezervy do budoucna, popř. jak a kam nejvhodněji investovat úspory.

M. Sedlářová